HDP seçim bildirgesini açıkladı: Birlikte Demokrasiye

HDP seçim bildirgesini açıkladı: Birlikte Demokrasiye
DİYARBAKIR YENİGÜN-  HDP, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesini açıkladı. Ekonomik kriz, kadın, gençlik, ekolojik yıkıma...

DİYARBAKIR YENİGÜN-  HDP, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesini açıkladı. Ekonomik kriz, kadın, gençlik, ekolojik yıkıma ve demokrasiye dair söylemlerin öne çıktığı bildirgede, “Hedefimiz, daha çok belediyede ‘doğrudan demokrasi’yi hayata geçirmek” denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi’ni, Ankara'da düzenlenen etkinlikle açıkladı. “Birlikte Demokrasiye” sloganıyla seçime hazırlanan HDP’nin “Daha Çok Özgürlük, Daha Çok Hak, Daha Çok Hayat” temalı seçim bildirgesinde AKP için “yıkıcıdır” ifadesi kullanıldı. AKP’nin iktidarda olduğu süre boyunca, toplumsal barışı, ekonomiyi, kentleri, ekolojik dengeyi, belediyeleri yıktığı vurgulandı.

HDP FATSA’NIN MİRASÇISIDIR

Bildirgede HDP’nin demokratik yerel yönetim deneyimlerinin mirasçısı olduğu belirtilirken, demokrasi güçleri ve Kürtler, güçlerinin 1977-79 mahalli seçimlerinde Diyarbakır, Ağrı, Fatsa ve Batman başta olmak üzere 10 belediye kazandığı, 1999 yerel seçimlerinde ise HADEP’in 37 belediye kazandığı, 2004’te belediye sayısının 57’ye çıktığı, 2009 yerel seçimlerinde ise 99 belediye kazanıldığı ve 2014 yerel seçimlerinde ise belediye sayısının 102’ye ulaşmıştı hatırlatıldı. Bildirgede, “kayyımlar eliyle gasp edilen Kürt halkının iradesini yeniden kazanma zamanıdır” denildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin açıkladığı seçim bildirgesinden öne çıkanlar şöyle:

BU BİR DEMOKRASİ REFERANDUMUDUR

“31 Mart’ta yapılacak Yerel Seçimler demokrasi ve yerinden yönetim mücadelesi için büyük bir dönüşümü başlatacağı gibi, aynı zamanda kayyuma, tekçi anlayışa, otoriter rejime karşı da bir demokrasi referandumudur.

Kayyım gasptır! Bu iktidar halkın iradesini gasp ederek seçimle kazanılan belediyelere kararnamelerle el koydu. 96 belediyeye kayyım atandı. Kamuda ve belediyelerde çalışan 15 bine yakın Kürt işçi ve memur, 300‘e yakın muhtar ihraç edildi. 93 belediye eş başkanı, yüzlerce belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi ve sayısı binleri aşan parti il ve ilçe teşkilatlarında çalışan parti yöneticisi, üyesi tutuklandı.

HDP, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini yerelden başlatır. Yerel demokrasinin olmadığı yerde demokrasi ve özgürlüklerden söz edilemez.

HDP’nin doğrudan demokrasi anlayışı devlete karşı toplumun güçlendirilmesini özgürlük ve eşit yurttaşlığın temeli olarak görür. Halkın örgütlü bir güç olarak iktidar haline gelmesini hedefler.

BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Hedefimiz, daha çok belediyede ‘doğrudan demokrasi’yi hayata geçirmek.

Doğrudan demokraside, il, ilçe, belde, köy, her yerin ihtiyaçlarını orada yaşayanlar belirler. Kaynakların nasıl kullanılacağına kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar birlikte karar verirler.

“Özgürlüklere ve haklara saygılı bir yönetim” için, daha çok yerel demokrasiyi savunuyoruz.

Daha çok renk, daha çok doğa, daha çok emek... ‘Daha çok hayat’ diyoruz.

HDP belediyelerinde,

Herkese ‘eşit hizmet’ verilecek. Asla ayrımcılık olmayacak. Halkın iradesine, her türlü farklılığa saygı gösterilecek.

Halk yönetime ‘bizzat ve bilfiil’ katılacak. Kent Meclisleri, Kent Forumları, Mahalle Meclisleri, Köy Meclisleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri yaygınlaştırılacak.

Muhtarlar ve azalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla planlama dahil her konuda birlikte çalışılacak, kalıcı ve düzenli platformlar oluşturulacak.

Açıklık/Şeffaflık ilkemiz gereğince meclis toplantıları halka açık yapılacak ve demokratik kitle örgütlerinin toplantılara katılımı sağlanacak.

Kadın özgürlükçü anlayış hâkim kılınacak. Kadınlar her kademede eşit temsil edilecek. Cinsiyetçi hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek.

BÜTÇE HALKINDIR, HALKLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ 

Bütçenin hangi hizmet alanlarında ve ne şekilde kullanılacağına sivil toplum kuruluşları, halk meclisleri, demokratik kitle örgütleri ve bütün toplumsal kesimlerle birlikte karar verecek ve uygulayacağız.

Bir arada yaşama, dayanışma ve paylaşımı esas alacağız.

Doğa ve gelecek dostu bir anlayış benimsenecek.

Bütün hizmetleri çok dilli sunacağız.

Herkesin hayat kalitesini yükselteceğiz.

Belediyelerin gelir-gider kalemlerini belediye binaları ve kentin çeşitli yerlerinde panolara asacağız.

YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ 

Yerel ekonomiyi bütün toplumsal kesimlerin katılımıyla planlayıp, düzenleyeceğiz.

Tekelciliğe ve ranta karşı, toplumun ihtiyaçlarını temel alan yerel ekonomi politikalarını geliştirmeye öncelik vereceğiz.

Ekonomik krizin halkımıza olumsuz etkilerini giderebilmek için dayanışma ağlarını kuracak, toplumsal ekonomi politikalarını hayata geçireceğiz.

Kâr amacı olmayan ve kullanım değerine dayalı ürünlerin üretilmesi amacıyla kurulacak topluluklara/kooperatiflere destek olacağız.

Kadınların ücretsiz emek yükünü azaltacak eşit fırsatlar yaratacağız.

Kent içinde yeni AVM inşaatlarına izin vermeyeceğiz.

YOKSULLUKLA MÜCADELE EDECEĞİZ 

Paylaşımcı sosyal dayanışma ağlarını geliştireceğiz.

İşsizliği azaltmak için, yerel çalışma hayatına yönelik meslek edindirme kurslarını yaygınlaştıracağız.

DOĞAL VE UCUZ GIDAYA ERİŞİMİ ARTIRACAĞIZ

Gıda güvenliği ile ilgili sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve halkımız arasında koordinasyon sağlayacağız.

Gıdada kendine yetebilen kent modeline geçme çalışmalarına devam edeceğiz.

Tarımda endüstriyel gübre ve benzeri kimyasalların önüne geçmek için organik gübre üretimi ve kullanımını artıracağız.

TOPLUMA YATIRIM YAPACAĞIZ

Sosyal hizmetleri yerelleştirecek, yerinde yönetim ve yerinde hizmet anlayışıyla sürdüreceğiz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşı gözetecek; yurttaşların bütün sosyal hizmetlere kolayca erişebilmesini sağlayacağız.

Belediyelerimizin sosyal harcamalara dönük insan ve mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için denetim mekanizmalarını oluşturacağız.

Meydan, park-bahçe gibi kamusal alanlarda ticarete ve ranta izin vermeyeceğiz.

Şehir dışından tedavi amaçlı kent ve ilçe merkezlerindeki hastanelere gelen yoksul hasta ve refakatçilerine tedavi süreleri boyunca kalabilecekleri misafirhaneler yapacağız.

KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ BELEDİYECİLİĞİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ 

İktidarın yerel yönetimlerde gaspçı, tekçi ve eril siyaset tarzını aşmak ve siyaseti demokratikleştirmek için yerel yönetim mekanizmalarının tamamında eş başkanlığı ve eşit temsili etkin bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz.

Toplumsal cinsiyete duyarlı yerel yönetim bütçesi uygulamasının yanısıra  özgün kadın çalışmalarını daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde yürütebilmek için ayrı bir kadın bütçesi oluşturacağız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Dayanışma günü, çalışan kadınlar için idari izin ve tüm kadınlar için ücretsiz ulaşım günüdür.

Bütün belediyelerimizin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Şartnamesi’ni (CEMR) imzalamasını sağlayacak ve Şart’ın gereklerini yerine getirmek için çalışmalar yapacağız.

Toplumsal bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı ve aktarılacağı Kadın Bilge Evlerinin oluşturulmasını sağlayacağız.

Kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine yaşam boyu eğitim sağlayabilmek için akademik, kültürel, sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim kursları açacak; köyler için gezici eğitim ekipleri kuracağız.

Kadınların aktivitelerden ücretsiz veya indirimli yararlanabilmesi için JİN KART/KADIN KART uygulamasına geçeceğiz.

Şiddete uğrayan mülteci kadınların belediyelerimizin sığınaklarından yararlanmalarını sağlayacağız.

ÇOCUK HAKLARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ 

Anadilinde eğitim veren çocuk yuvaları, kreşler, atölyeler, kurslar, spor tesisleri, yüzme havuzları, yaz kampları ve eğitim merkezleri açacağız.

Eğitim sistemindeki cinsiyetçi işbölümünü pekiştiren kalıplara karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan eğitim materyalleri hazırlayacağız.

18 yaşına kadar tüm çocuklar için ulaşımı ve kültürel etkinliklere katılımı ücretsiz hale getireceğiz.

Çocuk işçiliğinin yasaklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Eğitim hakkı engellenen başta kız çocukları olmak üzere bütün çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için ücretsiz yurt ve servis hizmeti gibi tedbirler geliştireceğiz.

Kreşlerimizde çocuklara tam gün hizmet vereceğiz.

Çocuk ihmal ve istismarına karşı “mücadele ve danışma” birimi kuracağız.

GENÇLERE DAHA ÇOK OLANAK SUNACAĞIZ 

Gençlerin kendi özgünlüğünü ve dinamizmini yansıtabileceği bir yerel yönetim anlayışı için Gençlik Meclisleri’ni karar alma mekanizmalarının bir parçası olarak göreceğiz. Üç ayda bir Gençlik Meclisleri ile toplantılar yapacağız.

Yaşamın her alanında gençliğin temsil edilmesine, örgütlenmesine ve mücadelesine destek vereceğiz.

Gaspçı kayyım zihniyetinin kapattığı veya değiştirip dönüştürdüğü bütün gençlik mekânlarını yeniden gençlerin hizmetine sunacağız.

Genç kadınların istihdamına yönelik özel politikalar geliştirecek, üretim süreçlerine katılımını arttıracağız.

EMEKLİ VE YAŞLI BİREYLERİN YANINDA OLACAĞIZ 

Sendika, dernek gibi emekli örgütleriyle koordineli çalışarak, sorunların ve ihtiyaçların zamanında tespiti ve çözüm üretilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapacağız.

Emeklilerin belediyelerimize ait sağlık, spor, kültür ve sanat merkezlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

Yaşlı bireylerin kültürel ve toplumsal hafızalarının genç bireylere aktarımı için kuşak buluşmalarını sağlayan “Bilge Evleri” projesini yaygınlaştırarak sürdüreceğiz.

ENGELSİZ YAŞAM ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRECEĞİZ 

Her kentte sorun ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla engelli haritası çıkaracağız. Engellilerin ihtiyaçlar temelinde tasarlanmış mekânlarda yaşama aktif katılmalarını ve sosyal gelişimlerini sağlayacağız.

Toplu ulaşımdan caddelere, kaldırımlara ve imar uygulamalarına kadar her alanda engelsiz kentler yaratmak için çalışacağız.

MÜLTECİLERE ONURLU BİR YAŞAM SUNACAĞIZ 

Mültecilerin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşamsal ihtiyaçlarını dayanışma içinde karşılayacağız. İnsan onuruna yaraşır yaşam koşulları için politikalar üretecek, belediye hizmetlerine ulaşmalarını kolaylaştıracağız.

Mültecilerin ayrımcılığa uğramalarına, istismar edilmelerine ve sömürülmelerine karşı mücadele edeceğiz.

KENT PLANLAMASINI DEMOKRATİKLEŞTİRECEĞİZ 

Kentleri, devlet ile sermayenin rantçı ve cinsiyetçi mekânları olmaktan çıkararak demokratik, ekolojik ve ekonomik birimler olarak dönüşmesini ve gelişmesini sağlayacak adımlar atacağız.

Tarım alanlarını, su havzalarını, ormanları, çayır ve meraları kentleşme baskısından kurtaracak, sürekli genişleyen kentler yerine ekolojik sınırları olan kentleşme anlayışını geliştireceğiz.

Toplum yararına ekonomiyi ve yerel demokrasiyi geliştiren ekolojik ve toplumsal cinsiyete duyarlı kentsel planlamayı esas alacağız.

Komşuluk, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün korunduğu, kentin özgün kimliklerini ifade edebileceği mahallelerin çoğalmasını ve gelişmesini teşvik edeceğiz.

Toplumun ortak hafızasını, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak geleceğe taşıyacağız. Kürtlerin ve bütün halkların kültürel, dini, tarihi mekânlarının korunması, restore edilmesi, işlevli kılınması ve varlığını sürdürmesini sağlayacağız.

KENTSEL YIKIMI DURDURACAK, YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIZ

Risk altındaki yerleşim yerlerinde, halkın da onayıyla ‘yerinde dönüşüm’ projeleri uygulayacağız.

Yerinde dönüşümün mümkün olmadığı durumlarda risk altındaki bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğini gözetmek amacıyla gönüllü ve sosyal projelerle desteklenen dönüşüm planları geliştireceğiz.

HERKES İÇİN KONUT HAKKINI SAVUNACAĞIZ

Konut edinme maliyetlerini düşürerek toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişim olanağı olan, sağlam, sağlıklı, güvenli ve korunmalı konut sahibi olmasını kolaylaştıracağız.

Özel konut sektörünün keyfi fiyat belirleme politikasına karşı maliyetleri ve piyasayı dengeleyen politikalar üreteceğiz.

EKONOMİK VE EKOLOJİK TOPLU ULAŞIMI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ 

Kara, demir, deniz, göl ulaşım türleri arasında entegrasyonu sağlayacak, kara ulaşım türüne bağımlılığı azaltarak ulaşım seçeneklerini çoğaltacağız.

Kentlerde hafif raylı sistemi yaygınlaştırarak hem trafik sorunlarına çözüm bulacağız hem de toplu taşıma ağını geliştireceğiz.

Toplu ulaşımda sıfır veya düşük emisyonlu ulaşım araçlarını yaygınlaştıracağız. Mevcut toplu ulaşım araçlarını bu yönde dönüştüreceğiz.

Kent merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerin yakın çevresine iyi aydınlatılmış ve güvenli otoparklar yaparak trafik yükünü azaltacağız.

DOĞAYA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Kentlerimizin doğasına, tarihine, florasına, faunasına karşı işlenen suçların önüne geçmek için ‘Kent Suçu’ yönetmeliği hazırlayacağız.

Şehirlerimizi asfalt ve beton yığınından kurtararak yeşil alanları arttıracağız.

Küresel iklim değişikliğine karşı mücadele programları çıkaracak, fosil yakıtların kullanımını sınırlayacağız.

Pilot bölgelerde eko-kent uygulamalarını geliştirecek projelere öncelik vereceğiz.

BÜTÜN CANLILARIN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ

Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme haklarına sahip çıkacağız.

Belediyelerimizde ücretsiz veterinerlik hizmeti vereceğiz.

Merkezi parklarda çocuklarla hayvanların iç içe olacağı şekilde "hayvan dostu parklar" inşa edeceğiz.

İKLİM DOSTU ENERJİYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Şehirlerin enerji haritalarının çıkarılmasını sağlayacağız. Belirlenen haritalara uygun enerji ihtiyacının karşılanması için projeler üreteceğiz.

Ağır endüstriyel ihtiyaçları esas alan değil, toplumun ihtiyaçlarına öncelik veren ve enerji tasarrufunu önemseyen politikalar geliştireceğiz.

Avrupa Yerel Yönetimler Birliği kapsamında Energy Cities üyesi olabilmek için İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlayacağız.

ORMAN EKOSİSTEMLERİNİ KORUYACAK, GELİŞTİRECEĞİZ

Ormanların yakılarak sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıkan HDP, ekolojik yıkıma neden olan orman talanı ile doğanın nefessiz bırakılmasına izin vermeyecektir.

  1. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi ormanları yok eden projelere karşı verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.

HERKESİN SUYA ERİŞİM HAKKI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Akarsuların, derelerin, göllerin, kıyıların, su havzalarının ve yer altı sularının ticarileştirilmesine ve sermaye birikimine kaynak yapılmasına karşı mücadeleyi büyüterek devam edeceğiz.

Dere, nehir, göl gibi su varlıklarının korunmasını esas alacak, bu alanlarda gerekli iyileştirme çalışmalarına öncelik vereceğiz.

İçme suyunu kent-köy ayırımı yapmadan herkes için erişilebilir kılacağız.

Atık suları dönüşümle yeniden kullanılabilir hale getirmek için yeterli miktarda arıtma sistemlerini kuracağız.

TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRECEĞİZ

Belediyelerimizde Tarım Müdürlükleri kuracağız.

Kırsal alanda ve köylerde ekonomiyi, sağlığı ve sosyal yaşamı iyileştirecek tarım ve hayvancılığın gelişimini teşvik edeceğiz.

Süt ve süt ürünleri, arıcılık, balıkçılık, yaylacılık, seracılık ve meyve fidancılığı gibi çalışmalara destek vereceğiz.

Köy ve yaylalardan günlük sütleri toplayıp süt işletmelerine ücretsiz olarak taşıyacağız.

Kentleri aşırı nüfus baskısından kurtarmak, kapitalizm ve savaş politikalarının yıkıma uğrattığı yaşamı yeniden canlandırmak amacıyla köylere geri dönüş projeleri geliştireceğiz.

SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÜCRETSİZ SUNACAĞIZ

Sağlıklı toplum ve birey gelişimine öncülük eden bir yerel yönetim sistemini örgütleyip, beslenmeden yaşam koşullarına kadar sağlığın her alanı için toplumsal bir sağlık hedefi ile çalışacağız.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri amacıyla ‘Halk Sağlığı Birimleri ve Halk Sağlığı Merkezleri’ni kuracağız.

Şehir ve ilçe merkezleri dışında ikamet eden yurttaşlarımızın merkezlerde bulunan hastanelere tedaviye geldikleri zaman, ihtiyaç halinde yararlanabilecekleri misafirhaneler ve aşevleri açacağız.

SPORDA BARIŞ VE KARDEŞLİĞİ ÖNE ÇIKARACAĞIZ,

Sporu sermayenin aracı olmaktan ve cinsiyetçi, milliyetçi, şoven politikaların tekelinden çıkaracağız.

Amatör sporcuları ve kulüpleri, yerel spor aktivitelerini destekleyeceğiz.

Kadınlar, gençler ve çocuklar için yaptığımız yüzme havuzlarını arttıracağız.

Parklar başta olmak üzere uygun bütün alanlara spor aletleri koymaya ve yürüyüş yollarını artırmaya devam edeceğiz.

BÜTÜN İNANÇLARA SAYGILI OLACAĞIZ

Cami, Cemevi, Kilise ve Sinagog gibi ibadet merkezlerinin ihtiyacı olan belediye hizmetlerini ücretsiz şekilde sağlamayı sürdüreceğiz.

İnançlar, kültürler ve toplumsal hafıza konusunda çalışma yapan kurumları desteklemeye devam edeceğiz.

İnanç merkezleri için ihtiyaç halinde yer tahsisi, restorasyon veya inşa desteği vereceğiz.

Cenaze, mezarlık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştireceğiz ve taziye evleri kuracağız.

BELEDİYE HİZMETLERİNİ ÇOK DİLLİ YÜRÜTECEĞİZ

Belediye eş başkanları ve meclis üyeleri ile halkla ilişkiler çalışanlarının yerel dilleri bilmesine özen göstereceğiz.

Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlükleri kurarak Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Arapça ve farklı dillerin korunup geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ

Kültür evleri, kütüphaneler, müzeler, galeriler, sinema ve tiyatro salonları gibi mekanlar inşa edecek, kültürel hizmetleri mahalle ve köylere ulaşabilecek şekilde planlayacağız.

Tarihsel ve kültürel mekânları koruyacak önlemleri almaya, doğal ve kültürel eserleri aslına uygun olarak restore etmeye devam edeceğiz.

Demokratik-ekolojik toplumsal kültürü canlandıran yerel etkinlikler düzenleyerek kültürel, sanatsal, edebi faaliyetler yürüteceğiz. Bu kapsamda festivaller organize edeceğiz.

Kültürü ve anadili unutturma rejimine karşı bütün şehirlerde toplumsal hafızayı ayakta ve canlı tutacak, bunu gelecek nesillere aktaracak çalışmaları yürüteceğiz.

Köy ve beldelerde yaşayan yurttaşları kitapla buluşturmak amacıyla “mobil kütüphaneler” kuracağız.

AFETLERE HAZIRLIKLI OLACAĞIZ

Hazırlanan Acil Afet Eylem Planlarının toplumsal cinsiyete duyarlı olmasına özen gösterilmesini sağlar.

Göç ve afet gibi olağanüstü durumlara karşı kriz koordinasyon merkezleri kuracağız.

Kentlerimizde olası afetlere karşı risk analizi yapıp, afet durumlarında kullanmak üzere belirlenen Acil Toplanma Alanlarının ranta açılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Son yıllarda kentlerimizde sık görünen sel afetlerinin yaşanmasını engellemek için yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde etkili olan erken uyarı birimleri kuracağız.

EMEK TEMELLİ İSTİHDAM POLİTİKALARI İZLEYECEĞİZ

Örgütlenme özgürlüğü ile toplu sözleşme ve grev hakkını güvenceye alacağız.

Taşeronluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz.

Belediyelerimiz işçilerin istihdamında “eşit işe, eşit ücret” ilkesini benimseyecek, eşitsizliği gidermek için kadın işçi istihdamına öncelik vereceğiz.

Sendikalarla yapılan toplu iş sözleşmelerinde, babalık izni ve şiddet şerhi yer almaya devam edecek.

Ayrımsız bütün belediye çalışanları için ücretsiz kreş hizmeti vereceğiz.

21 Mart’ı bütün çalışanlar için, 8 Mart ve 25 Kasım’ı kadın çalışanlar için idari tatil olarak kabul edeceğiz.

YEREL-EVRENSEL İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRECEĞİZ

Demokratik deneyimleri paylaşacak; tarihsel, kültürel, sosyal, ekolojik ve ekonomik dayanışma ağlarını büyüteceğiz.

‘Kardeş Belediyecilik’ uygulamasını geliştirecek, kalıcı dostluk ve dayanışma ilişkilerine dönüştüreceğiz.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na ve diğer evrensel hukuk antlaşmalarına konulan şerhlerin kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.