T.C. Ergani 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Dava konusu Diyarbakır ili Ergani ilçesi Şölen mahallesinde bulunan ve harita mühendisi bilirkişisinin 30/11/2022 havale tarihli raporuna ekli krokide koordinat değerleri belirtilen(A) harfi ile gösterilen güneyinde dere kuzeyinde köy grup yolu, batısında meşelik alan ve doğusunda kayalıkların bulunduğu16.887,76m2lik taşınmazın Davacı Ağa POLAT, Asli müdahil İsa ÜLKE ve Sabri ÜLKE adına tescili talebi ile dava açıldığı, belirtilen taşınmaza vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatları gerekeceği aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01905127