Diyarbakır Yenigün

Yeni bir sayfa için genel af tartışılmalıdır

Yeni bir sayfa için genel af tartışılmalıdır
Sertac Eke
Sertac Eke( sertac_eke@diyarbakiryenigun.com )
14 Ekim 2020 - 0:05

Af kavramı en yalın haliyle cezalandırmadan vazgeçme olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle; unutma veya bağışlama olarak da görülebilir. Siyaset kurumu, toplumsal uzlaşmayı sağlamak, iç barışı yeniden tesis etmek ve kardeşlik köprülerini pekiştirmek istiyorsa hiç uzatmadan genel af konusunu tartışılmalıdır ve bir an evvel de bu işi sonuçlandırmalıdır.

Yargı müessesinin kendi içinde arındığı gerçeğini görmek ile birlikte yeni bir sayfa açmanın zorunluluğu da ortadadır. Yargı makamlarının verdiği kararlar toplumda adalet duygusunu yerleştirmeli ve kökleştirmelidir. Ancak günümüzde milletin ekseriyetinin adalete olan inancını yitirdiğini üzülerek gözlemlemekteyiz.

Af, ciddi bir olgudur, hangi hallerde ihtiyaç olunacağı da açıktır. Suç işlemeyi özendiren ya da adalet duygusunu inciten düzenlemelerden elbette kaçınılmalıdır. Buhranlı zamanlarda toplumu sükunete kavuşturma konusunda önemli bir enstrüman olan affın, üzerine aldığı misyon ve işlevin rolü de yadsınamaz bir gerçektir. Af, geçmişin unutulmasına, geleceğin de inşasına katkı sunmalıdır. Siyasiler bu tartışmaları yaparken; umut tacirliğini ve siyasal hesapları bir kenara bırakarak, ilgili sorunları samimiyetle ele almalı ve behemehal bu işi neticelendirmelidir.

Günümüzde ‘Adalet ve Vicdan’ aranıp bulunamaz bir şey haline geldi. Bilinmelidir ki;Adalet çökerse devlet çöker. Vicdan biterse; insanlık yok olur. Herkesin bu hukuksuzluk düzeni karşısında eşit olması artık zaruridir. Siyasal iktidar, yeni bir başlangıç için genel affı çıkarmalıdır.

İnsanları bir arada düzen içinde tutan en önemli değer hukuktur. Hukuka olan güven bittiğinde siyasal otoritenin de meşruluğu biter. Şuan anayasada açık bir şekilde yer alan hukuk önünde eşitliği değil hukuksuzluk düzeninde eşitlik sağlanmalıdır.

Af, eğer toplumsal barışa katkı sunacaksa kıymetlidir. Hal-i hazırda cezaevinde özellikle devlete karşı işlenen suçlar başlığı adı altında binlerce hükümlü bulunmaktadır. Bu hükümlülerin önemli bir kısmı kendileri ile ilgili verilen kararın haksız olduğunu düşünmektedir. Yine yargı içerisine sızmış daha sonradan tasfiye edilen terör uzantılarının bizzat soruşturduğu ya da karar aşamasında etkilediği dosyalar olduğu da kamuoyunca bilinmektedir. Özellikle bir döneme ilişkin yapılan soruşturma ve kovuşturmalarla alakalı toplumsal şüphe vardır. Bu yönü ile ya yargılanmaların yenilenmesi tartışmaya açılmalı ya da toplu bir temizlik olarak bir defaya mahsus ve alışkanlık yapmadan Af kararı alınmalıdır.

Ülke, yargısıyla, yürütmesiyle ve yasama organlarıyla bir bütündür. Üçünün de ortak değeri çıkış noktası ve amacı millet iradesidir. Millet olarak kutuplaşmadan birlik ve beraberliğimizi sürdürme konusunda net bir irade göstermeliyiz. Genel af eğer bu dayanışmaya ve kardeşliğe katkı sunacaksa biran evvel hayata geçirilmelidir.

Kaybolan umutlarımızı yeniden yeşertmeliyiz. Umutsuzluğa yer vermemeli, geleceğe umutla bakmalıyız. Hep birlikte başaracağız başka bir çıkış yolumuz yok!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. - - Diyarbakır Web Tasarım