Diyarbakır Yenigün

İSİG Diyarbakır Meclisi kuruldu

İSİG Diyarbakır Meclisi kuruldu
815
11 Haziran 2019 - 15:35

Diyarbakır’da KESK, DİSK, DTO, TMMOB ve bileşenleri, İSİG Diyarbakır Meclisi’nin kuruluşunu deklare etti. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan İŞİG Diyarbakır Meclisi yöneticilerinden Mahfuz Karaaslan, İSİG’in emek, demokrasi ve özgürleşme mücadelesi ile beraber toplumsal bir mücadele olduğunu; sadece çalışma alanlarına, atölyelere fabrikalara sıkıştırılmaması gerektiğini vurguladı

Ufuk TEKER

DİYARBAKIR YENİGÜN – Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Diyarbakır Tabip Odası (DTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Diyarbakır Meclisi kuruldu. Meclisin kuruluşu, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nde yapılan toplantıyla ilan edildi. Toplantıda konuşan İŞİG Diyarbakır Meclisi yöneticilerinden Mahfuz Karaaslan, son dönemde yaşanan derin ekonomik siyasal ve toplumsal krizler kapitalist modernitenin iskeletini belirgin bir şekilde tekrar açığa çıkardığını söyledi. Kapitalizmin doğa ve toplum üzerinde çok yönlü sağlıksızlığının olduğunun altını çizen Karaaslan, “Kârı maksimize etmeye çalışırken iktidarın kendini içinde şekillendirdiği ulus devlet ve sınırsız teknik kullanımını destekleyen endüstriyalizmden oluşan bu iskelet özellikle kriz dönemlerinde vahşi ve yıkıcı bir karaktere bürünürken, önüne çıkan bütün değerleri yok sayarak, doğa ve toplum üzerinde Kapitalizmin sağlıksızlığı çok yönlüdür. Emekçiyi ilgilendiren herşey, sağlıklı olma haliyle ilgilidir. İşçi sağlığı ve güvenliği sadece sağlık hizmeti sorunu değil, aynı zamanda; sınıf, iktidar, bağımlılık sorunudur.  Sömürünün her türlüsü, asimilasyon göç ve savaş ile bireyci bir sistemin içinde tüm değerleri saldırıya uğramış, örgütsüzleştirilmiş, duygusuzlaştırılmış kişiler toplumsallıktan ve doğadan uzak kapitalizmin makinalaştırdığı bireylere dönüşür.  Her geçen gün daha da katmerleşerek devam eden sömürü politikaları geç kapitalistleşen Ortadoğu’da, özelde Türkiye’de;  sadece sınıfsal değil, etnisite, toplumsal cinsiyet ve ekoloji boyutuyla da gittikçe derinleşen ve karmaşıklaşan bir formatta karşımıza çıkmaktadır. Defalarca darbelerle ve siyasal baskı mekanizmaları ile desteklenen ve derinleştirilen kapitalist modernizm krizleri ile; emek, özgürlük ve haklar mücadeleleri paralellik göstermektedir. Sermaye, ulus geri dönüştürülemez sonuçlar doğurmaktadır. Devletler eliyle örgütlü ve politize olan işçi sınıfını örgütsüzleştirmek, bireyselleştirmek ve kriminalize edip; taşeronlaştırmak ve güvencesizleştirme politikaları ile işgücü maliyetlerini en aza düşürmeyi hedeflemektedir” dedi.

“İSİG’in yeniden ele alınması elzemdir”

Çocuk işçilerin emeğini satmak zorunda kalan işçi sınıfının en alt katmanını oluşturmaya başladığını ifade eden Karaaslan, “Ucuz emek gücü ile kârı maksimize etmeye çalışan sermaye gruplarının dayattığı; yoğun, ağır ve uzun çalışma saatleri işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yok sayılması; en belirgin şekilde inşaatlar, tersaneler, çöp işçiliği, mevsimlik tarım işçiliğinden;  göç etmeyenlere dayatılan koruculuğa kadar işçi sağlığı ve güvenliğinin (İSİG) yeniden ele alınması ve mücadelesinin genişletilmesini, sağlıksızlığı doğuran nedenlerin tekrar geniş bir perspektifle değerlendirilmesini elzem kılmıştır. Zira güvencesizleştirme öyküsü, bir coğrafyanın özgünlüklerinden ayrı ele alınamaz;  işçi sağlığı ve güvenliği (İSİG)  sadece tıbbi bir tanımlama zemininde tartışılamaz ve çalışma ortamı ile sınırlandırılamaz” diye konuştu.

“Çalışanlara örgütsüzlük dayatıldı”

“1970 li yılların ortalarından beri dayatılan neo-liberal politikalarının sonucu olarak,sağlığın alınıp satılabilen bir meta haline getirilmesine, sağlıkta artı değerin ortaya çıkarılmasına paralel olarak bu politikaların yapısal düzenlemelerle desteklenmesinin zemini oluşturuldu” diyen SES Diyarbakır yöneticisi Mahfuz Karaaslan sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Bunun için birçok politik düzenlemeyi askeri darbeler, olağanüstü hal yasaları ve çeşitli düzenlemelerle sağlığın her alanında özelleştirilmesinin önü açıldı. 12 Eylül askeri darbesiyle başlayan süreç, bugün OHAL yasalarıyla devam ettirilmektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği(İSİG) alanı da bu düzenlemelerden payını aldı. Esasında OSGB ( ortak sağlık güvenlik birimleri ) oluşturulması bu politikaların bir parçasıydı. Böylece işçi sağlığı ve güvenliği(İSİG) hizmeti serbest piyasa sistemine uyarlanıyordu. Bu noktada yapılan bir çok düzenleme ile;  Bu alandaki hizmetler ihale, haksız rekabet ve taşeronlaştırma süreçlerine sürüklendi. İşyeri hekimi,işyeri hemşiresi,iş sağlığı güvenliği(İSG) hizmetleri ucuzlaştırıldı. Ekip işi parçalanarak çalışanlar arasında ayrımcı uygulamalar geliştirildi.  Hizmetin ucuzlaştırılması, hizmetin tümünde aksamalara yol açtı. Böylece iş kazaları ve meslek hastalıkları artış gösterdi.  Alanda çalışanlara örgütsüzlük dayatıldı.

“Çalışanlar fabrika ve atölyelere sıkıştırılmamalı”

KESK-DİSK-TMMOB-Diyarbakır Tabip Odası olarak; İşçi sağlığı ve güvenliğinin(İSİG) emek, demokrasi ve özgürleşme mücadelesi ile beraber toplumsal bir mücadele olduğunu; sadece çalışma alanlarına, atölyelere fabrikalara sıkıştırılmaması gerektiğini, işçilerin; Örgütlenmesi ve emeği hakkında kolektif söz söyleme hakkını kullanabilmesini, Emekçilerin sendikalılaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, İş cinayetlerinin, emek-sömürü ilişkisinin ve emekçiyi metalaştıran zihniyetinin açığa çıkarılmasını, İşçinin emeğine yabancılaşmasının önlenmesini, Bunun yanında; Çalışma alanlarının demokratikleşmesini,  İş yerlerinde önlenebilir tüm risklere karşı (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal) tedbirlerin alınmasını, sağlığı etkileyecek olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını, İş yerlerinin risk analizlerinin düzenli olarak yapılmasını ve emekçilerin bu sürece dahil edilmesini, Aynı işyerinde çalışanlar arasında kadro ve statü farklarının ortadan kaldırılmasını, İş güvencesinin sağlanmasını, Tüm çalışma alanlarının, meslek hastalıklarının teşhis edilerek meslek hastalıkları haritasının çıkarılması veönlemlerinin alınmasını, İşçi sağlığı ve güvenliği(İSİG) hizmetlerinin işveren güdümünden çıkarılmasını amaçlamaktayız.”  KESK DİSK DTO TMMOB ve bileşenleri olarak Diyarbakır İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisini ilan ettiklerinin altını çizen Karaaslan, “Daha kapsamlı bir mücadele ağı oluşturmak için kentimizdeki emek ve demokrasi mücadelesi veren kurumlar ile daha geniş bir zeminde mücadele yürütebilmek adına çalışmalar yürüteceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. - - Diyarbakır Web Tasarım

Salihli escortKoçarlı escortOrtaca escortRefahiye escortKilimli escortOnikişubat escortŞefaatli escortSaray escortUlubey escortTavşanlı escortFethiye escortEtiler escortPatnos escortErzurum mutlu son